Dokumenty

Cenník

CENNÍK požičovne DRONTE na Slovensku: 

Platby: 

Rezervácia objednávky je spravená tak, že je z nášho rezervačného systému odoslaný mail o rezervácii. Tato rezervácia musí byť potvrdená do 12 dní  platbou na účet Požičovne Dronte v plnej výške. Pokiaľ plavba začne skôr než za dvanásť dní, musia byť peniaze na účte najneskôr deň pred začiatkom plavby. Pre väčšie skupiny od 4 plavidiel ponúkame možnosť platby vo výške 50%, zvyšok bude zaslaný na účet alebo zaplatený v hotovosti pred začiatkom plavby. Nezaplatenie platby v termíne neruší automaticky rezerváciu. Túto rezerváciu je nutné prípadne zrušiť písomne mailom. Drotne s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nezaplatenia rezervácie v termíne, jednostranne rezerváciu zrušiť. Zrušenie plavby se riadi stornopodmienkami uvedenými nižšie. 

ZĽAVY: 

3 % - Vernostná zľava –             Máte ju automaticky, pokiaľ ste mali tento, alebo 

                                                      minulý rok u nás zrealizovanú a vrátenú objednávku

3 % - Množstvená zľava –         Ak máte objednané 3 alebo viac plavidiel s pádlami  

                                                      prislúcha Vám táto zľava 

Dosiahnuté zľavy sa zratúvajú. Celková cena je stanovená, tak, že sa zráta celková hodnota za objednaný materiál, dopravu a poistenie. Z tejto čiastky sa  odpočíta zľava. Na zľavu nie je právny nárok. Zľava je priznaná klientom, ktorí nemajú žiadne nevysporiadané pohľadávky voči Dronte s.r.o. 

Čísla účtov:

 zo Slovenskej republiky:   4005781860/7500 (platí aj pre platby za zapožičanie          

                                                                        lodí na české rieky)

 z Českej republiky:            218819131/0300 

PLATBA ZOZAHRANIČIA / Payment from other countryes: 

Account        

Dronte s.r.o 

SWIFT          

RZBCCZPP 

IBAN 

CZ0255000000000000847084 

BANK

Raiffeisenbank a.s.

 

ADRESS      

Hvězdova 1716/2b  PSČ : 140 78

KÓD   5500

 Stornopodmienky: 

Strono 15 dní a viac pred plavbou – vraciame 90% zo stornovanej čiastky 

Strono 6 – 14 dní pred plavbou – vraciame 60 % ze stornovanej čiastky 

Storno menej ako 5 dní pred plavbou – vraciame 0 % ze stornovanej čiastky 

Uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nieje u konkrétnej akcie stanovené inak. 

Povodne a sucho: 

požičovňa nenesie zodpovednosť za počasie a stav vody. V prípade sucha

alebo povodní si Dronte s.r.o. vyhradzuje právo zrušiť výpožičky na takto ohrozenom úseku rieky  bez náhrady. Tí, ktorí mali zjednané poistenie proti zrušeniu plavby, dostanú späť svoju platbu. Čiastka za poistenie zostáva požičovni.

 Poistenia: 

Poistenie proti poškodeniu zapožičaného materiálu: Cena poistenia je 10% z celkovej sumy plavby vrátane dopravy, pred odpočítaním zliav. Vzťahuje sa na  neúmyselné poškodenie plavidla alebo vybavenia pri plavbe. U niektorého vybavenia je požadovaná spoluúčasť. Toto poistenie sa nevzťahuje na ukradnutie  veci alebo úmyselné poškodenie, prípadne na poškodení veci, tam, kde je plavba zakázaná, ďalej na lokalitách WW2 a vyššie, pri vyhlásených stupňoch povodňovej aktivity. Netýka sa poškodenia ohňom. Netýka sa prípadov, keď klient úmyselne pôjde na úsek, ktorý je podľa vodočtu nesplavný a cez varovanie požičovne tu poškodí plavidlo – napríklad úsek Stvořidla, Otava z Čeňkovy Pily, Sázava – Týnec – Pikovice při stavu pod 40 cm.

 Materiál                     Spoluúčasť pri poškodení

 

Pádlo                        0,- € 

Vesta                         0,- € 

Barel                         0,- € 

Pumpa                        0,- € 

Kanoe                       8,- € 

Raft Colorado          50,- € 

Kajak                        20,- €

 

Poistenie zrušenia plavby bez udania dôvodu: 20% z celkovej čiastky za výpožičku vrátane dopravy pred odpočítaním zliav. Pokiaľ chcete mať istotu, že prišpatnompočasí môžete plavbu zrušiť, zaobstarajte si toto poistenie. Vzťahuje sa ako na špatné počasie podľa vášho uváženia, tak na vysoký stav vody, sucho, prípadne vaše onemocnenie. Poistenie sa dá zjednať iba pri zadaní objednávky. Poistenie sa vzťahuje na zrušenie plavby maximálne 12 hodín pred termínom začiatku plavby a to písomne, mailom alebo telefonicky v otváracej dobe kancelárie. V prípade povodne je platnosť poistenia maximálne 3 hodiny pred začiatkom plavby. Poistenie sa nevzťahuje na dobu plavby. Poistiť sa dá iba celá výpožička. 

Poistenie sa týka výletov v Českej republike a na Slovensku.