Dokumenty

Kilometráž Hrona

Riečny km

Popis

257,3

Racov za VV vp

255,5

Heľpa vp za VV (min 60 cm vodočet Polomka – http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&stationId=6995&link=/data/datahips/vodne_toky/tooltips/6995.html?1304193600).

254,7

100 m vp žel. stanica Heľpa

252,3

 + 700 m

251,3

v 1,8 N vp + 1 km Závadka vp

249,1

200 m vp Hámor

247,0

v 0,4 N vl + 100m , 5x okrem štvrtého!!! Pri treťom stupni zastaviť a pozrieť si štvrtú kaskádu, prípadne ju radšej preniesť! Za VV nebezpečné!!! Nad 4. stupňom sa nedá zasaviť, nakoľko je koryto rieky vydláždené a nad stupňom je silný prúd!!!

246,5

4. stp. X!!! - silný vývar

246,2

stp. v 0,5 m.  5. stupeň v kaskáde

245,8

Polomka vp, vodočet Polomka min 60 cm, 100 m vp Polomka

243,1

Bacúch, 200 m vp

240,3

Bacúšska Jalcina vl, miesto pre núdzové stanovanie  vl

235,5

Núdzové stanovanie ,   100m vp Beňuš + 400m Pobišovo vl

234,8

v 3 m MVE Filipovo

234,6

Filipovo vl, Gašparovo 300m vp, vp  núdzové stanovanie 300 m pod mostom vp na lúke

231,3

V 1,2 m N vl

229,3

  Bujakovo vp, , vp. parkovište, +100 m vl núdzové stanovanie

228,1

Rohozná + 300 Halny vp

225,3

Brezno vp

223,7

, 100 m vl Brezno   (min. stav 25 cm vodočet Brezno – http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&stationId=7015&link=/data/datahips/vodne_toky/tooltips/7015.html?1304193600).

219,5

Valaská vp 100 m vl

217,9

Chvatimech v 0,8 m X cez kolmý stupeň, pokiaľ je otvorený náhon vpravo a nie sú tam prekážky tak posúdiť na mieste, vl, + 100 m prítok zľava Čierny Hron (min. splavnosť 80 cm Hronsek – http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&stationId=7045&link=/data/datahips/vodne_toky/tooltips/7045.html?1304193600), za VV X!!! Radšej pozrieť po prenesení stupňa vo Chvatimechu

215,7

Prejazd cez továreň v Podbrezovej, vysoké brehy, nemožnosť vystúpenia z rieky

214,3

Podbrezová

212,3

V 0,7 m šikmý stupeň stredom, nepristávať pri pravom brehu nad stupňom, nebezpečenstvo vtiahnutia do náhonu!!! Ďalej až po r. km 205 suché koryto, min stav vody na splavenie -  25 cm na vodočte v Brezne.(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&stationId=7015&link=/data/datahips/vodne_toky/tooltips/7015.html?1304193600).

208,6

Predajná vp,  200 m vl

206,3

Zámostie vp, 100 m vl + 1 km Dubová vl

204,4

Vodácke centrum DRONTE Nemecká, bufet, parkovanie, volejbalové ihrisko, informačný servis,  ubytovanie v chate

204,1

Nemecká

201,3

Brusno, vp

201,0

 Brusno + 200 m

199,0

Kráľovná vp – názov skaly, z ktorej sa dá skákať do Hrona, ďalej pokračovať vl ramenom okolo ostrova a prvým ramenom vp naspať do hlavného toku

198,7

Cestný most na hlavnej ceste BB - Brezno

198,0

 Vp, 150 m, + 100 m,   Medzibrod

195,5

+ 100 m vp motorest Grajciar, pozor pri prechode cez železnicu! + 100 m vl prítok Hutná

194,3

Lučatín vp, + 600 m Lučatín

192,3

Táborisko na Mlynčoku

189,3

Slovenská Ľupča + 200 m    vp

187,3

V 0,6 m , stupeň tvorený lomovým kameňom. Každý rok je upravovaný povodím Hrona. Pristáť vľavo a pozrieť kade je splavný, prípadne preniesť po ľavom brehu

186,0

Starý šalkovský , , za VV zalieva otvorené lode

183,3

 vl Šalková, 100 m vp žel. stanica Šalková + 300 m rozvalený

182,8

POZOR!!! V roku 2013 začatá výstavba MVE.

180,0

Začiatok Banskej Bystrice, vp časť Majer

178,7

vp asi 3 m od pravého brehu výrazným jazykom

178,6

  + 150 m , vp 500 m autobusové nádražie, 800 m žel. stanica Banská Bystrica začiatok vysokej navigácie

175,0

3x Radvaň n. Hronom vp  žel. stanica Radvaň

172,0

Iliaš vl +1 km  vl

170,6

  vl Vlkanová Geronimo + 100m vlkanovská perej, pri SV zalieva posledný valec otvorené lode, pozrieť, prípadne preniesť po ľavom brehu

167,8

Vlkanová vl 400m vl

166,8

Vlkanová vl

165,4

Hronsek vl – v obci je postavený bez jediného klinca

164,0

vl táborisko Rybárik

161,0

 Sliač , začiatok navigácie, ktorá končí až vo Zvolene

156,8

Zvolen vl 100m vp nad mostom supermarket

156,5

bubnový X!!! + 200 m zvyšky zo stavby X!!! zvyšky železných roxorov, lepšie preniesť obidva stupne naraz

153,7

vl cca 1 km žel. stanica aj autobusové nádražie vo Zvolene

153,6

prítok Slatina + 500 m vl , + 300 m minerálny prameň Červený medokýš

148,2

vp, 2 km Budča

145,7

 + 1 km Hronská Breznica vl

143,5

  Hronská Dúbrava vp

143,2

X Hronská Dúbrava

140,0

vp Jalná

139,5

Ihráčsky potok,100 m vp, pozor pri prechode cez železnicu

135,7

100 m vp + 200 m  Kremnický potok

134,6

Šášov vl,  vl, + 1,2 km

131,8

Dialničný most

131,0

Žiar nad Hronom vp

125,8

Lovča vp

119,0

Dolná Ždaňa 1 km vp 800 m vl

115,3

Bzenica 1 km vl + 100 m výstavba MVE stav na začiatku roka 2013

113,0

Revištské Podzámčie vp, Revište

112,6

dialničný, ,

108,4

Kľak vp, Žarnovica  vp + 2,5 km

102,9

Voznica vl  100 m vl

98,9

Rudno nad Hronom vl

94,5

Brehy vl , sprchy po dohode  so správcom futbalového ihriska + 100 m , autobusová aj železničná stanica 500 m vp

88.9

Tekovská Breznica vl 300 m vp

85,5

82,5

Hronský Beňadik vp, Benediktínsky kláštor

81

Psiare vp

79

300 m vp žel. stanica Kozárovce, motorest Stop vp, ďalej vzdutie priehrady Veľké Kozmálovce

77,4

Na dohľad od cestného mosta choďte vľavo od ostrova. Hneď vedľa ľavého brehu  je čisté jazierko s malou plážou a miestom k stanovaniu. V neďalekej obci možnosť stravovania aj občerstvenia. + 900 m Tlmače vl

73,5

V 8 m X, hrádza nádrže Veľké Kozmálovce

72,5

Stp. V 0,3 m, vl

70,5

Starý Tekov vl, Nový Tekov vp, vp

69,8

Stp. V 0,4 m, vl

66,5

V 2 m X MVE,  vl

63,8

+ 100 m Kalná nad Hronom vp, + 50 m ,     400 m vp

61,8

vp pri lodenici VK Hron

57

Tekovský Hrádok vp  1 km vp

55

Vyšné nad Hronom vl + 1 km Turá vl

54,2

V 1,5 m X MVE N vp – pri MV je možnosť využiť náhon a pri MVE preniesť späť na r. Km 51,5, Turá vp

53,7

V 0,6 za VV

51,7

v 0,8 m za VV

51,4

v 0,4 m za VV

49,2

v 0,3 m

48,2

v 0,3 m

47,5

+ 1 km Jur nad Hronom

44,8

Šárovce vp

41,6

ústí vp Sikenica

40

V 0,7 m,  vp pristáť a prezrieť, Svodov vp

35,7

Želizovce vp + 200m  v 1,5 m X

31

Vozokany – časť Hronoviec vp. Prírodná rezervácia Vozokanský luh vp

27,5

Čajakovo vp + 200 m v 0,8 m vp – pristáť a pozrieť!!!

24,7

V 0,6 m,    vp - pristáť a pozrieť!!!  Pohronský Ruskov vp

23,9

21,6

Čata vp 1 km vp

19,5

Bíňanský sprašový profil vp

16

Bíňa vl 1 km vp

12

Kamenín vp + 1 km

7,1

Paríž, Malá nad Hronom vl, Kamenný most vp, začiatok regulácie

2,2

Kamenica nad Hronom vl, Štúrovo2 km vp + 1,7 km

0,0

Ústie do Dunaja