Dokumenty

Výdajné a odberné miesta na Hrone

Vydávacie miesta

Vodácke centrum DRONTE v Nemeckej

Vodácke táborisko ILIAŠ
Táborisko NOVÁ BAŇA

Odberné miesta

Vodácke centrum DRONTE v Nemeckej

Vodácke táborisko Mlynčok pri Slovenskej Ľupči

Vodácke táborisko ILIAŠ

Parkovisko pri HYPERNOVE vo Zvolene
Táborisko NOVÁ BAŇA
Výdaj a odber v týchto miestach je zadarmo. (Hypernova vo Zvolene len pri dvojdňových splavoch.) Ostatné výdajné a odberné miesta sú spoplatnené podľa cenníka dopravy.