Virtuálny splav Hrona

1. časť

Hron pramení pod Královou hoľou v nadmorskej výške 1005 m, neďaleko obce Telgárt. Odteká západným smerom popod južné zrázy Nízkych Tatier, pričom zbera vodu aj z potokov Slovenského rudohoria. Za jarného topenia snehu, respektíve po silnejších dažďoch je splavný od obce Heľpa. Najčastejšie splavovaný úsek však začína v obci Nemecká, kde má sídlo požičovňa lodí Dronte Slovensko.

Viac o plavbe po Hrone v kilometráži a virtuálnom splave
Ústie: do Dunaja
Dĺžka: 298 km
Splavných: 255,5 km z Heľpy do Dunaja
Splavné prítoky zprava: Bystrá, Vajskovský potok, Jasenica, Bystrica, Kľak a iné doposiaľ nesplavené potoky.
Splavné prítoky zľava: Rohozná, Čierny Hron, Hutná, Slatina a iné doposiaľ nesplavené potoky.
Najčastejší začiatok: Nemecká - vodácke centrum Dronte - z Brezna len za priaznivých vodných stavov - 25 a viac cm v Brezne - viď.
Odberné miesta - najčastejšie ukončenie plavby: Nová Baňa - Brehy, Kozárovce, Kalná nad Hronom, ústie Hronu do Dunaja

Nástupné miesto v Brezne. Vzadu na múre je vidieť vodočet, na ktorom by mala byť minimálna hodnota 25 cm, tá postačuje k splaveniu Hronu z Brezna do Banskej Bystrice.

Hať vo Valaskej, časť Chvatimech, jazdí sa šlajsňou vpravo, býva dobre splavná, ale treba ju najprv prehliadnuť, či v nej nie sú zachytené stromy. Hať sa dá preniesť po ľavom brehu. Možnosť táborenia na ľavom brehu. Po 100 m ústí zľava Čierny Hron, ktorý býva na jar, alebo po výdatných dažďoch splavný až z Čierneho Balogu. Na sútoku Hronu s Čiernym Hronom začína úzkokoľajná železnica, ktorá vedie stále okolo rieky a ponúka možnosť dopravy vodákom aj s loďami do Čierneho Balogu.

Sútok Čierneho Hronu s Hronom pri Chvatimechu.

Hať v Lopeji býva veľmi dobre splavná stredom po šikmej platni, ale iba pri optimálnom a vyššom vodnom stave tj. 25 cm na vodočtě v Brezne. Pri malej vode, sa slušne drhne loďou o dno. Vtedy je lepšou alternatívou splaviť hať popri pravom brehu cez kolmý, asi polmetrový stupeň. Na mieste, kde sa nachádzajú lode je náhon do MVE, ktorá cez leto odoberá väčšiu časť vody a do Hronu ju vracia až nad obcou Nemecká po 8 kilometrech. Takže se v tomto úseku za nižšieho stavu vody nachádza pomerne dosť plytčín, ktoré je treba koníčkovat. Platí pre stav pod 25 cm v Brezne.

Vodácké centrum Dronte v Nemeckej - táborisko firmy Dronte a výdajné miesto vodáckeho materiálu. V lete obvyklý začiatok jednodňových a viacdňových splavov. Možnosť celoročného ubytovania v turistickej chate - 28 miest, spoločenka s TV, pripojenie na internet, gril, varák na guláš pre firemné akcie a kolektívy, volejbalové ihrisko. Počas vodáckej sezóny otvorený bufet.

Hron v Brusne, na pravom brehu nájdete malú vodácku krčmičku Jágerka, ktorá je vidieť aj z rieky.

Krčma Jágerka v Brusne.

Skala zasahujúca až nad rieku sa nachádza nad obcou Medzibrod. Možnosť skákania zo skaly do rieky (dobre prehliadnuť!!!). Aj keď na první pohľad je zrejmé, že voda ťahá pod skalu, za normálneho stavu nie je žiadny problém toto miesto prejsť. Pokiaľ si predsa len neveríte, tak po ľavej strane obteká Hron ostrov a táto cesta je dobre splavná, akurát je potrebné hneď prvým ramenom pod ostrovom vrátiť sa do pôvodného koryta. V druhom ramene sa nachádzajú korene stromov, ktoré sú pod vodou a radi prevracajú nepozorných vodákov.

Táborisko Majerka v Medzibrode.

Vodácke táborisko nad Slovenskou Ľupčou. Asi 200 m pod táboriskom sa nachádzajú skaly zvané Magneťák. Hlavne za malej vody priťahujú menej skúsených vodákov. Po odrazení od brehu je dobre držať sa čo najviac k stredu rieky a plytčín, ktoré sa tam nachádzajú. Prípadne pristáť na plytčinách a loď pretiahnuť po mokrých kameňoch.

Velmi pekná hať prečerpávacej stanice Biotika. Doporučujeme pristáť pri ľavom brehu asi 50 m nad haťou a poriadne si ju prezrieť. Každý rok se mení stav balvanov v rieke, ale vždy se nájde cesta, kade se dá splaviť.

Vyššie uvedená prečerpávacia stanica a hať za jarnej vody. Asi 190 cm na vodočte v Banskej Bystrici. Pre uzavrené lode je hať splavná bez problémov.

Stará hať nad Šalkovou. Pre zdatnejších vodákov dobre splavná. Za malej vody potreba správneho nájazdu. Odporúčaná trasa ja stredom a približne 1 až 2 metre bližšie k ľavému brehu. Za vyšších vodných stavov bez problémov - vlny.

Perej v Šalkovej, ktorá sa nachádza asi 300 m nad kolmým stupňom v Šalkovej. Jazdí sa šikmo od pravého brehu k ľavému, výrazným jazykom, v ktorom sa nachádza zopár kameňov. Pri cvaknutí je treba čo najrýchlejšie plávať s loďou a materiálom k pravému brehu, abyste sa nedostali do blízkosti kolmého stupňa. Toto doporučenie platí predovšetkým pri vyšších vodných stavoch.

Značka nad riekou, ktorá upozorňuje na blížiaci sa kolmý stupeň v Šalkovej. Pokračujte v plavbe asi 100 m a pristaňte na pravej strane, asi 40 m nad stupňom, kde je výrazne zdupaná tráva od prenášania lodí. Pri väčšom počte lodí je treba trochu vyčkat na rieke, pokiaľ nevystúpia predchádzajúce posádky, aby nedošlo ku zbytočnému prevrátenie nad haťou.

Nebezpečná hať v Šalkovej. Přenášanie po pravom brehu. Požičovňa lodí Dronte neodporúča ani pokusy o splavenie. Na ľavom brehu vidno tabuľky venované utopeným vodákom.

Šikmý stupeň na začiatku Banskej Bystrice. Pre otvorené lode je dobre splavný pri pravom brehu výrazným jazykom, ktorým voda pekne odteká ďalej. Kajakári si tu môžu vyskúšať surfovanie vo valci. Pri vyššom vodnom stave, tj. nad 160 cm v Banskej Bystrici, je stupeň nebezpečný pre klasické pramice bez vlnolamu – hrozí zaliatie lode.

Prejazd cez Banskú Bystricu. Aj keď nie je Hron ani za vyšších vodných stavov v tomto úseku nijak divoký, nedoporučujeme sa prevrátiť, nakoľko strmé navigácie neumožňujú pohodlné vyliatie vody z lodi a pochytanie tričiek, trenírok a rumu. Rátajte takmer s kilometrovým plávaním.

Hron pod Banskou Bystricou. Po prejazde pod mostami, ktoré nasledujú po sebe asi v 200 metrovej vzdialenosti, je dobré medzi nimi pristáť a ísť si nakúpiť do neďalekého hypermarketu Tesco, ktorý sa nachádza na pravom brehu. Dajte si pozor pri prechode cez frekventovanú cestu a radšej použite most, ktorý je v pozadí, aj keď vám cesta bude trvať o trochu dlhšie. Ste na dovolenke, tak sa neponáhľajte, hlavne nie do hrobu.

Vodácke táborisko v Iliaši pod slalomovou traťou, je to 1 km od železného vojenského mostu v Banskej Bystrici. O toto táborisko sa stará Fero. Možnosť ukončenia jednodenných splavou z Nemeckej a odovzdanie materiálu obsluhe táboriska. Taktiež výdajné miesto vodáckeho materiálu požičovne lodí Dronte.

Perej Vlkanová. Na fotografii nevypadá perej nijak hrozivo, ale pri vodnom stave nad 140 cm, podľa vodočtu v Banskej Bystrici, vie nepríjemne zalievať otevrené lode, ktoré idú rychle ku dnu a sú unášané pomernene silným prúdom asi pol kilometra, kým je možné dostat sa k brehu, odchytiť lode a vyliať. Perej je inak pomerne bezpečná, bez kameňov a prekážok v rieke.

Drevený kostolík v Hronseku. Najdete ho 100 m od Hrona, ale pokiaľ ho uvidíte z lode, tak sa už veľmi ťažko pristává kvôli zarastenému brehu a dlhému plotu. Preto, pokiaľ si ho chcete prezrieť, je treba po prejezde pod železničním mostom dávať pozor a na ľavom brehu hľadať poľnú cestu, ktorá končí brodom. Tam pristaňte a po vystúpení na breh po pravej strane uvidíte kostolík, který je postavený z dreva, bez použitia jediného klinca. Neďaleko kostola je fara, kdesi môžete dohodnúť prehliadku kostolíka znútra. Určite to stojí za to.

Súlodenie nad Zvolenom.

Prístavisko pltí vo Zvolene, ktoré sa plavia medzi Sliačom a Zvolenom. Asi 200 m od miesta na fotografii se po pravej strane nachádza Hypernova. Vyplatí sa, vyhradiť na celkom dlhé prenášanie – asi 300 m – silných chlapov a ženy a zvyšok posádky, starcou, deti a slabších jedincov, poslať na nákup.

Vo Zvolene na vás čaká najdlhšie, ale nie najťažšie prenášanie na Hrone. Po pristátí na pravom brehu je treba po schodoch vyniesť lode na chodník a preniesť hať a spodní stupeň naraz. Celé prenášanie je dlhé necelých 300 m. Na fotke vidíte horný stupeň.

Na vodu sa lode dávajú až pod spodným stupňom. Pozor, v hati sú zabudované železné traverzy.

Sútok Hronu a Slatiny. Pohľad z vyhliadkovej skaly pod Pustým hradom.

Horné táborisko na Červenom medokýši pod Zvolenom. Za sútokom so Slatinou je asi po 1 km biela skala zasahujúca do rieky a pod ňou asi 150 m se nachádza na lavom brehu plac na táborenie medzi topolmy. Je tu aj studnička, podľa ktorej dostalo táborisko názov. Veľmi zaujímavý je výstup na Pustý hrad, ktorého rozvaliny siahajú až k úpätiu kopca. Čaká vás veľmi hlboký les s rozoklanými stromamy. Budete si pripadať ako v rozprávke.

Dolné táborisko na Červenom medokýši sa nachádza asi 350 m od horného táboriska. Stanuje sa na lúke pri brehu. Z rieky nie je dobre vidieť, a preto je lepšie zastaviť na hornom táborisku a ísť sa pozrieť, kde je dobré miesto na pristánie. Pitná voda je asi 100 m za budovou na fotke, pod cestou smerom k Hronu. Studňa je videť aj z cesty. Asi 700 m po prúde od táboriska je vynikajúcí minerálny prameň.

Pustý hrad nad táboriskom pri Červenom medokýši. Spravte si prechádzku na túto krásnu lokalitu a odmenou vám bude krásný výhľad do krajiny. Celý okruh trvá približne 2,5 hodiny.

Táborisko v Hronskej Dúbrave v roku 2008 nefungovalo. Miestny obecný úrad zakázal vodákom stanovať, a tak dnes už trochu nostalgická fotografia stanov na táborisku v Hronskej Dúbrave. Dúfajme, že sa to v budúcnosti vráti do starých koľají.

Medzi Hronskou Dúbravou a Šášovom nájdete vodácku krčmičku v Jalnej. Vodítkom vám bude sútok Hronu s Ihráčským potokom na pravej strane, kde se vytvára rozsiahla plytčina z naplaveného štrku. Pristáva sa v ústí potoka a po prechode železnice a cesty, po cca 150 m, ste v krčmičke.

Hrad Šášov sa určite vyplatí navštíviť. Nájdete ho na vysokej skale, pod ktorou tečie Hron a to vo vodácky zaujímavom úseku. Za malého stavu vody sa jazdí až tesne popri skále, kde vedie hlavná prúdnica. Po prekonaní zatáčky sa pristáva pri lavom brehu pri sútoku s miestnym potokom. Cesta na hrad vedie cez obec, kde je pri krčme odbočka z cesty na hrad – je to dobre označené. Pri prehliadke hradu alebo návšteve krčmy doporučujeme hliadku pri lodiach.

Aj takýto výhľad môžete mať zo Šášovského hradu.

Jedna z možností ukončenia plavby, pokiaľ cestujete vlakom, je v Žiari nad Hronom u Rybárskej bašty. Na hlavnej železničnej stanici, ktorá je vzdialená cca 1 km stoja všetky rýchliky prechádzajúce mestom.

Táborisko v Hliníku nad Hronom už v roku 2009 bude patriť minulosti, kvôli výstavbe diaľnice.

Na kopci je hrad Revište.

Pod hradom sa nachádza vodácke táborisko.

Hron pri Revišti.

A opäť jeden pohľad z okna starého hradu do krajiny. Tentoraz z Revištia.